HISTORICAL ESTIMATED CONTRACTED SERVICE BUS SYSTEM PATRONAGE
DATE AV WKDAY AV SAT AV SUN NO OF NO OF NO OF TOTAL Av Weekday FYTD Monthly
(YYMM) BRDGS BRDGS BRDGS WKDAYS SAT. SUNDAYS BRDGS PassMiles Boardings PassMiles Comments
Jul-87 23 3 5
Aug'87 21 5 5
Sep'87 21 4 5
Oct'87 22 5 4
Nov'87 20 4 6
Dec'87 22 4 5
Jan'88 20 5 6
Feb'88 21 4 4
Mar'88 23 4 4
Apr'88 21 5 4
May'88 21 4 6
Jun'88 22 4 4
Jul'88 20 5 6
Aug'88 23 4 4
Sep'88 21 4 5
Oct'88 21 5 5
Nov'88 21 4 5
Dec'88 21 5 5
Jan'89 21 4 6
Feb'89 20 4 4
Mar'89 23 4 4
Apr'89 20 5 5
May'89 22 4 5
Jun'89 22 4 4
Jul'89 20 5 6
Aug'89 23 4 4
Sep'89 20 5 5
Oct'89 22 4 5
Nov'89 21 4 5
Dec'89 20 5 6
Jan'90 22 4 5
Feb'90 20 4 4
Mar'90 22 5 4
Apr'90 21 4 5
May'90 22 4 5
Jun'90 21 5 4
Jul'90 21 4 6                 -  
Aug'90 23 4 4                 -  
Sep'90 19 5 6                 -  
Oct'90 23 4 4                 -  
Nov'90 21 4 5                 -  
Dec'90 20 5 6                 -  
Jan'91 22 4 5                 -  
Feb'91 20 4 4                 -  
Mar'91 21 5 5                 -  
Apr'91 22 4 4                 -  
May'91 22 4 5                 -  
Jun'91 20 5 5                 -  
Jul'91 22 4 5                 -  
Aug'91 22 5 4                 -  
Sep'91 20 4 6                 -  
Oct'91 23 4 4                 -  
Nov'91 20 5 5                 -  
Dec'91 21 4 6                 -  
Jan'92 22 4 5                 -  
Feb'92 20 5 4                 -  
Mar'92 22 4 5                 -  
Apr'92 22 4 4                 -  
May'92 20 5 6                 -  
Jun'92 22 4 4                 -  
Jul'92 23 3 5                 -  
Aug'92 21 5 5                 -  
Sep'92 21 4 5                 -  
Oct'92 22 5 4                 -  
Nov'92 20 4 6                 -  
Dec'92 22 4 5                 -  
Jan'93 20 5 6                 -  
Feb'93 20 4 4                 -  
Mar'93 23 4 4                 -  
Apr'93 22 4 4                 -  
May'93 20 5 6                 -  
Jun'93 22 4 4                 -  
Jul'93 22 5 4                 -  
Aug'93 22 4 5                 -  
Sep'93 21 4 5                 -  
Oct'93 21 5 5                 -  
Nov'93 21 4 5                 -  
Dec'93 23 3 5                 -  
Jan'94 21 4 6                 -  
Feb'94 20 4 4                 -  
Mar'94 23 4 4                 -  
Apr'94 21 5 4                 -  
May'94 21 4 6                 -  
Jun'94 22 4 4                 -  
Jul'94 20 5 6                 -  
Aug'94 23 4 4                 -  
Sep'94 21 4 5                 -  
Oct'94 21 5 5                 -  
Nov'94 21 4 5                 -  
Dec'94 21 5 5                 -  
Jan'95 21 4 6                 -  
Feb'95 20 4 4                 -  
Mar'95 23 4 4                 -  
Apr'95 20 5 5                 -  
May'95 22 4 5                 -  
June'95 22 4 4                 -  
July'95 20 5 6                 -  
Aug'95 23 4 4                 -  
Sep'95 20 5 5                 -  
Oct'95 22 4 5                 -  
Nov'95 21 4 5                 -  
Dec'95 20 5 6                 -  
Jan'96 22 4 5                 -  
Feb'96 21 4 4                 -  
Mar'96 21 5 5                 -  
Apr'96 22 4 4                 -  
May'96 22 4 5                 -  
June'96 20 5 5                 -  
July'96 22 4 5                 -  
Aug'96 22 5 4                 -  
Sep'96 21 4 5                 -  
Oct'96 23 4 4                 -  
Nov'96 20 5 5                 -  
Dec'96 21 4 6                 -  
Jan'97 22 4 5                 -  
Feb'97 20 4 4                 -  
Mar'97 21 5 5                 -  
April'97 22 4 4                 -  
May'97 21 5 5 0                 -  
June'97 21 4 5 0                 -  
July'97 22 4 5 0                 -  
Aug'97 21 5 5 0                 -  
Sep'97 21 4 5 0                 -  
Oct'97 23 4 4 0                 -  
Nov'97 19 5 6 0                 -  
Dec'97 22 4 5 0                 -  
Jan'98 21 5 5 0                 -  
Feb'98 20 4 4 0                 -  
Mar'98 22 4 5 0                 -  
Apr'98 22 4 4 0                 -  
May'98 20 5 6 0                 -  
Jun'98 22 4 4 0                 -  
Jul'98 23 3 5 0                 -                      -  
Aug'98 21 5 5 0                 -                      -  
Sep'98 21 4 5 0                 -                      -  
Oct'98 22 5 4 0                 -                      -  
Nov'98 20 4 6 0                 -                      -  
Dec'98 22 4 5 0                 -                      -  
Jan'99 20 5 6 0                 -                      -  
Feb'99 20 4 4 0                 -                      -  
Mar'99 23 4 4 0                 -                      -  
Apr'99 22 4 4 0                 -                      -  
May'99 20 5 6 0                 -                      -  
Jun'99 22 4 4 0                 -                      -  
Jul'99 30,815 17,019 11,000 21 5 5 787,210         113,399           787,210
Aug'99 30,169 18,021 14,606 22 4 5 808,832         111,022         1,596,042
Sep'99 31,206 17,996 12,142 21 4 5 788,020         114,838         2,384,062
Oct'99 28,701 18,140 13,278 21 5 5 759,811         105,620         3,143,873
Nov'99 28,554 16,720 10,925 21 4 5 721,139         105,079         3,865,012
Dec'99 25,505 19,051 10,081 23 3 5 694,173          93,858         4,559,185
Jan'00 27,878 17,657 8,619 21 4 6 707,780         102,591         5,266,965
Feb'00 29,191 17,720 12,123 21 4 4 732,383         107,423         5,999,348
Mar'00 32,070 17,888 13,850 23 4 4 864,562         118,018         6,863,910
Apr'00 32,062 20,116 15,157 20 5 5 817,605         117,988         7,681,515
May'00 32,070 18,182 12,098 22 4 5 838,758         118,018         8,520,273
Jun'00 30,461 20,158 12,188 22 4 4 799,526         112,096         9,319,799
         2.7449 2.939999967 fy00ntd
Jul'00 38,488 20,735 13,790 20 5 6 956,175         141,636           956,175
Aug'00 35,008 21,070 16,422 23 4 4 955,152         128,829         1,911,327
Sep'00* 47,731 32,963 35,140 10 2 3 648,656         175,650         2,559,983
Oct'00* 47,012 27,265 19,054 10 2 2 562,758         173,004         3,122,741
Nov'00 34,270 18,929 12,461 21 4 5 857,691         126,114         3,980,432
Dec'00 34,817 17,500 12,610 20 5 6 859,500         128,127         4,839,932
Jan'01 33,102 13,681 11,425 21 5 5 820,672         121,815         5,660,604
Feb'01 31,653 15,337 13,213 20 4 4 747,260         116,483         6,407,864
Mar'01 33,235 23,918 22,283 22 5 4 939,892         122,305         7,347,756
Apr'01 34,949 19,483 16,575 21 4 5 894,736         128,612         8,242,492
May'01 37,082 19,912 13,442 22 4 5 962,662         136,462         9,205,154
Jun'01 37,086 20,417 7,381 21 5 4 910,415         136,476       10,115,569
Note:  * Strike Month 231 49 53
         3.1644 3.209634888 fy01ntd
Jul-01 35,023 18,559 12,332 21 4 6 883,711         128,885           883,711
Aug-01 33,046 20,725 16,690 23 4 4 909,718         121,609         1,793,429
Sep-01 39,750 15,500 9,993 19 5 6 892,708         146,280         2,686,137
Oct-01 34,966 20,394 16,595 23 4 4 952,174         128,675         3,638,311
Nov-01 37,852 22,933 16,963 21 4 5 971,439         139,295         4,609,750
Dec-01 33,383 18,556 12,108 20 5 6 833,088         122,849         5,442,838
Jan-02 36,370 14,707 10,972 21 5 5 892,165         133,841         6,335,003
Feb-02 37,639 20,580 15,127 20 4 4 895,608         138,512         7,230,611
Mar-02 37,677 20,718 15,060 21 5 5 970,107         138,651         8,200,718
Apr-02 37,111 20,140 15,395 22 4 4 958,582         136,568         9,159,300
May-02 38,039 17,311 11,604 22 4 5 964,122         139,984       10,123,422
Jun-02 35,203 18,258 15,277 20 5 5 871,735         129,547       10,995,157
         3.3888 3.337865311 fy02ntd
Jul-02 38,865 19,487 13,269 22 4 5 999,327 131,708 999,327 3,335,619
Aug-02 40,550 23,876 11,502 22 5 4 1,057,491 137,418 2,056,818 3,529,761 July 2002 through January 2003 data has been updated to include Line 422 LADOT ridership. February numbers are preliminary and are subject to change.  
Sep-02 32,268 20,885 20,831 20 4 6 853,878 109,351 2,910,696 2,850,130 These numbers adjusted on 6/16/03
Oct-02 37,959 19,098 16,405 23 4 4 1,015,063 128,637 3,925,759 3,388,144 added in missing contractor numbers
Nov-02 35,708 17,017 13,297 20 5 5 865,723 121,008 4,791,482 2,889,667  
Dec-02 33,953 18,375 14,623 21 4 6 874,256 115,063 5,665,738 2,918,149  
Jan-03 36,046 18,767 11,774 22 4 5 926,941 122,153 6,592,679 3,094,004  
Feb-03 34,392 21,004 14,118 20 4 4 828,334 116,550 7,421,013 2,764,867  
Mar-03 36,847 19,169 15,198 21 5 5 945,626 124,870 8,366,639 3,156,372    
Apr-03 38,382 22,626 15,451 22 4 4 996,715 130,071 9,363,354 3,326,900  
May-03 38,376 20,718 12,117 21 5 5 970,068 130,050 10,333,422 3,237,956  
Jun-03 38022 19440 16481 21 4 5 958,617 128,849 11,292,039 3,199,734  
3.39 3.34
Jul-03        39,230         21,223     13,045 22 4 5     1,013,167         132,943         1,013,167          3,381,815 Revised 9/12/03 to include City of Norwalk and City of Glendale
Aug-03 37,159 21,923 16,630 21 5 5 973,108         125,927         1,986,275          3,248,103 Revised 9/12/03 to include City of Norwalk and City of Glendale
Sep-03        43,261         23,189     14,495 21 4 5 1,073,716         146,606         3,059,991          3,583,919
Oct-03        35,155         18,544     15,556 23 4 4 944,956         119,134         4,004,947          3,154,136
Nov-03        41,192         12,434       7,382 21 4 5 951,679         139,594         4,956,626          3,176,578
Dec-03        41,658         19,134     14,939 22 4 5 1,067,703         141,172         6,024,329          3,563,849
Jan-04        37,074         16,169     12,746 20 6 5 902,221         125,638         6,926,550          3,011,492
Feb-04        37,856         20,377     13,882 20 4 5 908,032         128,287         7,834,582          3,030,889
Mar-04        40,100         21,659     16,027 23 4 4 1,073,044         135,892         8,907,626          3,581,676
Apr-04        39,017         20,244     14,984 22 4 4 999,275         132,222         9,906,901          3,335,445
May-04        40,401         21,638     15,580 20 5 6 1,009,695         136,914       10,916,596          3,370,226
Jun-04        37,441         26,027     15,953 22 4 4 991,623         126,882       11,908,219          3,309,904
3.39 3.34
Jul-04        39,727         21,629     12,376 21 5 5 1,004,286         134,628         1,004,286          3,352,171 Revised 10/14/04 to include Revised Glendale Bee Estimates.
Aug-04        42,267         22,004     18,314 22 4 5 1,109,471         143,238         2,113,757          3,703,265      Estimates were Revised to due Farebox failure.
Sep-04        44,498         23,878     18,539 21 4 5 1,122,659         150,796         3,236,416          3,747,285
Oct-04        42,268         23,497     17,407 21 5 5 1,092,152         143,241         4,328,568          3,645,456
Nov-04        43,700         22,826     15,519 21 4 5 1,086,594         148,092         5,415,162          3,626,904
Dec-04        34,156         41,630     21,408 23 3 5 1,017,522         115,750         6,432,684          3,396,351
Jan-05        40,370         23,883     12,253 21 4 6 1,016,811         136,807         7,449,495          3,393,978
Feb-05        42,769         21,763     16,100 20 4 4 1,006,826         144,937         8,456,321          3,360,650
Mar-05        43,758         22,369     15,719 23 4 4 1,158,789         148,290         9,615,110          3,867,882
Apr-05        45,498         23,564     17,559 21 5 4 1,143,511         154,185       10,758,621          3,816,886
May-05        44,771         21,505     17,110 21 4 6 1,128,876         151,723       11,887,497          3,768,036
Jun-05        43,097         23,698     16,847 22 4 4 1,110,311         146,049       12,997,808          3,706,069
3.39 3.34
Jul-05        41,073         21,959     14,896 20 5 6 1,020,619         139,189         1,020,619          3,406,689
Aug-05        37,028         19,927     16,188 23 4 4 996,100         125,481         2,016,719          3,324,848
Sep-05        45,659         26,051     16,483 21 4 5 1,145,452         154,730         3,162,171          3,823,364
Oct-05        45,086         22,666     16,185 21 5 5 1,141,065         152,791         4,303,236          3,808,721
Nov-05        46,027         28,044     15,009 21 4 5 1,153,793         155,979         5,457,029          3,851,206
Dec-05        44,769         19,688     16,810 21 5 5 1,122,645         151,716         6,579,674          3,747,237
Jan-06        45,179         22,346     13,977 21 4 6 1,122,005         153,105         7,701,679          3,745,102
Feb-06        45,076         22,170     16,326 20 4 4 1,055,506         152,756         8,757,185          3,523,137
Mar-06        43,216         23,779     16,886 23 4 4 1,156,628         146,452         9,913,813          3,860,668
Apr-06        44,894         20,274     17,153 20 5 5 1,085,011         152,139       10,998,824          3,621,621
May-06        47,999         25,951     17,566 22 4 5 1,247,616         162,662       12,246,440          4,164,374
Jun-06        47,359         27,222     18,079 22 4 4 1,223,095         160,492       13,469,535          4,082,526
Jul-06        48,452         19,445     11,603 20 5 6 1,135,870         164,195         1,135,870          3,791,381
Aug-06        46,405         27,378     19,892 23 4 4 1,256,406         157,261         2,392,276          4,193,714
Sep-06        50,921         24,668     17,778 20 5 5 1,230,648         172,563         3,622,924          4,107,737 Revised per Southland revision 10/17/06
Oct-06        49,925         26,805     19,811 22 4 5 1,304,633         169,189         4,927,557          4,354,689
Nov-06        48,549         22,214     16,893 21 4 5 1,192,849         164,525         6,120,406          3,981,569
Dec-06        48,152         20,259     14,075 20 5 6 1,148,776         163,178         7,269,182          3,834,460
Jan-07        47,343         21,628     14,680 22 4 5 1,201,466         160,439         8,470,648          4,010,332
Feb-07        49,022         21,571     17,021 20 4 4 1,134,808         166,129         9,605,456          3,787,836
Mar-07        51,393         22,351     18,130 22 5 4 1,314,929         174,165       10,920,385          4,389,056
Apr-07        49,844         21,758     15,824 21 4 5 1,212,884         168,915       12,133,269          4,048,443
May-07        52,099         22,121     17,868 22 4 5 1,324,007         176,557       13,457,276          4,419,357
Jun-07        49,145         25,532     18,672 21 5 4 1,234,392         166,544       14,691,668          4,120,234
                    -  
Jul-07        44,375         22,605     14,314 21 4 6 1,108,187         150,381         1,108,187          3,698,979
Aug-07        44,518         21,157     17,110 23 4 4 1,176,976         150,864         2,285,163          3,928,587 Revised per Southland Transit 11/2007
Sep-07        47,201         24,090     17,057 19 5 6 1,119,615         159,958         3,404,778          3,737,124
Oct-07        47,083         23,072     17,175 23 4 4 1,243,889         159,556         4,648,667          4,151,934
Nov-07        45,574         23,651     15,629 21 4 5 1,129,800         154,443         5,778,467          3,771,120
Dec-07        40,935         22,526     14,988 20 5 6 1,021,261         138,723         6,799,728          3,408,832
Jan-08        40,913         21,435     13,371 22 4 5 1,052,690         138,649         7,852,418          3,513,737
Feb-08        42,727         22,742     14,374 21 4 4 1,045,723         144,794         8,898,141          3,490,483
Mar-08        44,609         22,910     16,412 21 5 5 1,133,402         151,173       10,031,543          3,783,143
Apr-08        46,101         23,780     17,175 22 4 4 1,178,050         156,231       11,209,593          3,932,172
May-08        46,036         25,485     14,256 21 5 5 1,165,465         156,010       12,375,058          3,890,165
Jun-08        44,076         28,423     18,304 21 4 5 1,130,819         149,368       13,505,877          3,774,522
Jul-08        45,130         24,955     17,166 22 4 5 1,178,501         152,937         1,178,501          3,933,678
Aug-08        40,520         22,621     16,031 21 5 5 1,044,169         137,314         2,222,670          3,485,295 Ridership estimates based on UFS as of August 2008.
Sep-08        45,838         22,825     17,323 21 4 5 1,140,522         155,339         3,363,192          3,806,909
Oct-08        44,500         21,946     16,999 23 4 4 1,179,278         150,804         4,542,470          3,936,271 Revised 12/08
Nov-08        41,948         21,767     15,334 19 5 6 997,850         142,155         5,540,320          3,330,689 Revised 1/09 to remove Hollywood Bowl ridership
Dec-08        37,004         20,080     14,468 22 4 5 966,754         125,402         6,507,074          3,226,895
Jan-09        40,952         22,015     15,130 21 5 5 1,045,709         138,779         7,552,783          3,490,436
Feb-09        41,490         23,557     16,438 20 4 4 989,784         140,604         8,542,567          3,303,766
Mar-09        44,115         23,923     16,431 22 4 5 1,148,365         149,498         9,690,932          3,833,088
Apr-09        41,748         22,318     17,115 22 4 4 1,076,176         141,476       10,767,108          3,592,131
May-09        43,485         23,697     16,366 20 5 6 1,086,378         147,364       11,853,486          3,626,183