HISTORICAL ESTIMATED MTA BLUE LINE PATRONAGE (Annual)
FY AV WKDAY AV SAT AV SUN NO OF NO OF NO OF TOTAL
BRDGS BRDGS BRDGS WKDAYS SAT. SUNDAYS BRDGS
FY'91 20,291 18,593 21,754 253 53 59 7,402,538
FY'92 34,242 25,408 21,030 256 52 58 11,306,908
FY'93 36,553 24,754 20,503 256 51 58 11,809,196
FY'94 36,610 24,267 20,879 258 50 57 11,848,833
FY'95 39,619 26,257 22,608 255 52 58 12,779,473
FY'96 44,447 31,535 25,879 254 53 59 14,487,754
FY'97     50,122     36,344       25,729         255           52           58 16,163,280
FY'98     51,142     36,347       27,035         255           52           58 16,499,284
FY'99     53,441     37,189       30,437         256           51           58 17,342,881
FY'00 61,714 43,061 40,325 258 50 58 20,414,112
FY'01* 72,262 46,053 45,257 230 49 53 21,275,478
FY'02 71,397 54,079       39,358 253 53 59 23,251,750 *Work stoppage During FY'01 for 23 weekdays, 5 Saturdays, and 5 Sundays and Holidays
FY'03 67,698 46,678       36,874 255 52 58 21,828,938
FY'04 69,351 50,950       41,522 230 47 53 20,530,188 *Work stoppage During FY'04 for 26 Weekdays, 5 Saturdays and 5 Sundays
FY'05 70,689 52,593       39,306 257 50 58 23,076,528
FY'06     78,748     56,869       46,899 255 52 58 25,758,124
FY'07     74,304     54,344       42,887 254 53 58 24,240,838
FY'08     75,564     51,913       43,875 255 52 59 24,556,870